Công ty TNHH RenewMaterial (ở Giang Tô) là một công ty XANH thuộc sở hữu toàn bộ của RenewFibre Asia (RFA) Pte Ltd, là một công ty đăng ký kinh doanh ở Singapore. RFA cung cấp những giải pháp cách mạng cải thiện các vấn đề môi trường bằng cách vsử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo tự nhiên như thân cây lúa, thân cây lúa mì, tre, gỗ thải để sản xuất ra các vật liệu chắc, bền, và có tính chống ẩm cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau như pa-lét XANH, vật liệu đóng gói XANH và các sản phẩm liên quan.