Chúng tôi không ưu tiên loại tài sản, công cụ đầu tư hay nhà cung cấp cụ thể nào. Quyết định đầu tư mà chúng tôi đưa ra cho từng loại tài sản phải trải qua một quá trình nội bộ nghiêm ngặt trước khi nó có thể diễn ra.  Chúng tôi rất tin tưởng vào việc bảo vệ tài sản của cổ đông và điều quan trọng nhất là niềm tin của họ dành cho chúng tôi.
 

Từ thiện doanh nghiệp

Chúng tôi tin tưởng vào việc đống góp cho cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc. Các đối tác cộng đồng chỉ cho chúng tôi thấy nơi mà đóng góp của mình có thể giúp đỡ được nhiều nhất. Chúng tôi lắng nghe họ và học hỏi từ họ để các chương trình hỗ trợ của chúng tôi tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa cho cuộc sống của người dân. Chúng tôi nhắm tới khu vực mà chúng tôi cho là quan trọng với sự tồn tại và thành công trong tương lai của cộng đồng: phát triển cộng đồng, giáo dục và các dịch vụ phúc lợi xã hội. Hỗ trợ các sáng kiến ​​địa phương hàng năm vẫn là một mặt hoạt động không thể thiếu của công ty chúng tôi.

Nếu điều đó quan trọng cho cộng đồng điều đó cũng quan trọng với chúng tôi.

 

The Haven - Quân đội Cứu thế, Singapore

The Haven là một ngôi nhà cho trẻ em bị bỏ rơi, bị lạm dụng và bỏ bê, thường được gọi là Quân đội Cứu thế trong công tác chăm sóc thuộc Bộ Phát triển Cộng đồng, Thanh niên và Thể thao. Chúng tôi tự hào là một phần trong những nỗ lực liên tục của họ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các em nhỏ thông qua việc đóng góp tài chính hàng tháng của công ty.

 

Hiệp hội Phúc lợi Metta

Đăng ký thành một tổ chức từ thiện vào năm 1994, Hiệp hội Phúc lợi Metta được thừa nhận bởi Bộ Phát triển Cộng đồng, Thanh niên và Thể thao cùng với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. Có chín trung tâm phân bố rộng rãi trên đảo, cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt, các dịch vụ phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế và cộng đồng cho người khuyết tật trí tuệ, người già và bị bệnh nan y trong xã hội chúng tôi. Mỗi năm, chúng tôi cho thấy sự ủng hộ của mình đối với các sáng kiến ​​của họ thông qua công việc tài trợ và từ thiện.