Đội ngũ các chuyên gia của chúng tôi tại ESW Manage, 中青集团, là một nhóm đa ngôn ngữ kết hợp kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư từ các nghề nghiệp trên nhiều mặt của lĩnh vực này. Các nhà sáng lập và cộng sự cấp cao của chúng tôi có độ bao quát lớn và bề dày kinh nghiệm về đầu tư, cùng với quan điểm đặt các vấn đề và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi tin tưởng sự thống nhất về quan điểm này giúp chúng tôi có lợi thế cạnh tranh để thực sự hiểu và phục vụ tốt hơn cho các tổ chức và cá nhân thịnh vượng mà chúng tôi tìm kiếm làm khách hàng.